Aportul dreptului muncii la gestionarea riscurilor de mediu

Numărul 3 Anul 2022
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

The article analyzes the impact of the ecological transition on the employers’ obligations to make changes in order to act in assessing and combating the negative consequences of their activity on the environment. Ecological imperatives therefore penetrate the rules that govern professional relations, having consequences in the fi eld of labour law as well. The author indicates and analyzes the regulations with an impact in this field.

Keywords:

health and safety at work, labour law, ecological transition, employers’ obligations.

REZUMAT

Articolul analizează impactul tranziţiei ecologice asupra obligaţiile angajatorilor de a realiza schimbări pentru a acţiona în evaluarea și combaterea consecinţelor negative ale activităţii lor asupra mediului. Imperativele ecologice penetrează așadar, și regulile care guvernează relaţiile profesionale având consecinţe și în domeniul dreptului muncii. Autorul indică și analizează reglementările cu impact în acest domeniu.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare