Acordarea dobânzilor la sumele prevăzute în hotărâri judecătoreşti privind drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar

Numărul 4 Anul 2022
Revista Numărul 4 Anul 2022

ABSTRACT

The law provides for the granting of remunerative interest or penalty interest in relation to the specificity of each other, but in order to grant them, a court decision is needed. At the same time, it appears irrelevant that the principal obligation is paid in instalments, the interest being due regardless of whether or not the obligations are fulfilled uno ictu, this by virtue of the principle of full compensation of the damage.U

Keywords:

interest, remunerative interest, penalty interest, enforceable title

REZUMAT

Legea prevede acordarea dobânzii legale remuneratorie sau penalizatoare raportat la specificul fiecăreia, dar, pentru acordarea acestora este nevoie de o hotărâre judecătorească care să statueze asupra lor. Totodată, apare lipsit de relevanţă faptul că obligaţia principală se achită în mod eşalonat, dobânda fiind datorată indiferent de îndeplinirea uno ictu sau nu a obligaţiilor, aceasta în virtutea principiului reparării integrale a prejudiciului.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare