Trăsăturile specifice esenţiale ale contractului individual de muncă şi autonomia dreptului muncii

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

The study analyzes the features of the individual employment contract, which distinguish it from civil contracts of service provision. It presents only those features that are exclusive and therefore relevant to this contract (legal subordination, legal status of the employee, legal prohibition for the employee to transfer part of his rights, etc.) and not those it shares with civil contracts, which also involve the provision of a service. It is concluded that the existence of these features represents a series of solid arguments in favour of considering labour law as an autonomous branch of private law.

Keywords:

work, person, individual employment contract, legal subordination, economic dependence, protection of the employee, autonomy of labour law

REZUMAT

Studiul analizează trăsăturile specifice contractului individual de muncă prin care acesta se deosebeşte de contractele civile de prestări servicii. Sunt abordate numai acele trăsături care sunt exclusive şi, deci, relevante, pentru acest contract (subordonarea juridică, statutul juridic de angajat, interdicţia legală pentru angajat de a ceda din drepturile sale ş.a.) iar nu şi cele comune cu contractele civile care implică şi ele prestarea unei munci. Se concluzionează că existenţa acestor trăsături, reprezintă o suită de argumente solide în favoarea considerării dreptului muncii ca o ramură autonomă a dreptului privat.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 10

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare