Transportul urban alternativ prin intermediul platformelor digitale

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

Starting from the Uber application, published in the USA (in 2010), a new form of work in the field of alternative urban transport has developed in European countries, including our country. The Court of Justice of the European Union (Grand Chamber), in its judgment of 20 December 2017 in Case C-434/15, ruled that an alternative transport intermediary service using a smartphone application must be classified as a ‘transport service’. And not one belonging to „online commerce services”.

The Romanian legislator, considering the rulings of the European Court, adopted the O.U.G. no. 49/2019 on alternative transport activities with car and driver, normative act analyzed in this study.

Keywords:

digital platform, intermediate service beneficiary, intermediate service provider, self-employed, dependent worker, alternative urban transport, uberization

REZUMAT

Plecând de la aplicația Uber, apărută în SUA (în 2010), în țările europene, inclusiv în țara noastră, s-a dezvoltat o nouă formă de muncă în domeniul transportului urban alternativ. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), in Hotărârea din 20 decembrie 2017 în cauza C-434/15, a statuat că un serviciu alternativ de intermediar de transport care utilizează o aplicație pentru smartphone trebuie calificat drept „serviciu de transport”. Și nici unul aparținând „serviciilor de comerț online”.

Legiuitorul român, avand în vedere hotărârile Curții Europene, a adoptat O.U.G. nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, act normativ analizat în acest studiu.

Legislaţie relevantă:

O.U.G. nr. 49/2019

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare