Statutul Inspectorului de Muncă

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

Law no. 337/2018 on the statute of the labour inspector regulates the statute of civil servants appointed to the specific public position of labour inspector, namely the specific rights, duties and incompatibilities applicable to the labour inspector. This study attempts to analyze the main aspects that have been regulated, by reference, among others, to the provisions of Law no. 108/1999 for the establishment and organization of the Labour Inspectorate.

Keywords:

civil servant, labour inspector, Labour Inspectorate

REZUMAT

Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă reglementează statutul funcționarilor publici numiți în funcția publică specifică de inspector de muncă, respectiv drepturile, îndatoririle specifice și incompatibilitățile aplicabile inspectorului de muncă. În studiul de față încercăm o analiză a principalelor aspecte reglementate, prin raportare și la prevederile Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 337/2018, Legea nr. 108/1999

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare