Soluţii privind desfăşurarea raporturilor de muncă în contextul digitalizării şi flexibilizării lor

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

Labor relations in the 4th industrial revolution, as it is now called or Industry 4.0 is characterized by the increasingly rapid and complex digitization of the way of working. The worker is being helped more and more by digital systems, by artificial intelligence.

Labor relations undergo notable changes compared to what we were taught. Digitization helps us to make more flexible our jobs, our work schedule, to work in a different way than we were used to and to work in completely different conditions.

These changes can bring major benefits to companies. Intelligent systems, robotics, icloud services are an important factor that contributes, as can already be seen, to increasing the efficiency of the business or even maintaining it in crisis situations.

The digitalisation of jobs has and will continue to have an increasing impact on the workforce. The need for vocational training and the adaptation of workers to new types of jobs is increasingly visible and must be understood by both parties to the employment relationship – employees and employers. Moreover, the flexibility of employment relationships can increase work efficiency.

Keywords:

labor relations, adaptation of workers, digitization, flexible jobs, Intelligent systems, robotics, iCloud services, vocational training

REZUMAT

Raporturile de muncă în a patra revoluţie industrială, aşa cum este denumită în prezent sau Industria 4.0 se caracterizează prin digitalizarea din ce în ce mai rapidă şi complexă a felului muncii. Lucrătorul este ajutat din ce în ce mai mult de către sistemele digitale, de către inteligenţa artificială.

Raporturile de muncă suferă modificări notabile faţă de ceea ce eram învăţaţi. Digitalizarea ne ajută să flexibilizăm locurile de muncă, programul de lucru, să ne angajăm în alt mod decât eram obişnuiţi şi să lucrăm în cu totul alte condiţii.

Aceste modificări pot aduce beneficii majore în companii. Sistemele inteligente, robotizarea, serviciile de icloud reprezintă un factor important ce contribuie, după cum deja se poate observa, la creşterea eficienţei activităţii sau chiar menţinerea ei în situaţii de criză.

Digitalizarea locurilor de muncă are şi va avea şi în viitor un impact din ce în ce mai mare asupra forţei de muncă. Necesitatea formării profesionale şi adaptarea lucrătorilor la noile tipuri de locuri de muncă este din ce în ce mai vizibilă şi trebuie înţeleasă de ambele părţi participante la raporturile de muncă – salariaţi şi angajatori. Mai mult, flexibilitatea raporturilor de muncă poate creşte eficienţa muncii.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 16-20, art. 58-80, art. 118; Regulamentul UE nr. 910/2014, art. 25; Legea nr. 81/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare