Situația concediului de odihnă în cazul transferului magistraților. Aspecte generale referitoare la transferul angajaților

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

Decision of the Superior Council of Magistracy no. 325/2005 for the approval of the Regulation on the holidays of judges and prosecutors[1] was recently amended by several normative acts, the most important amendments being made by the Decision of the Superior Council of Magistracy no. 327/2015[2]. Among the amendments made to the Regulation on the Holidays of Judges and Prosecutors of Decision no. 327/2015, among other things, is the situation of rest leave in the case of transfer. This provision is all the more interesting since, this problems not regulated in the Labor Code, nor does the transfer de plano. Against this background, we believe that it is necessary to reconsider the legislator’s approach to the transfer in the form of the inclusion in the Labor Code of legal provisions in this field, taking into account the provisions of the legislation specific to magistrates, regulations for other professional categories such as Civil servants or policemen, but also regulations that concern employees in public institutions and authorities. 

Keywords:

rest leave in case of the transfer of magistrates, transfer of employees, employees from private sector and employees form budgetary system, de lege ferenda proposal

REZUMAT

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor[3] a fost modificată recent de mai multe acte normative, cele mai importante modificări fiind aduse de Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 327/2015[4]. Dintre modificările aduse Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor de Hotărârea nr. 327/2015 se remarcă, printre altele, situația concediilor de odihnă în cazul transferului. Această prevedere prezintă interes cu atât mai mult cu cât, în dreptul comun, nu este reglementată această problemă și nici transferul de plano. În acest context, suntem de părere că este necesară o reconsiderare a abordării legiuitorului în ceea ce privește transferul sub forma includerii în Codul muncii a unor dispoziții legale în această materie având în vedere prevederile din legislația specifică magistraților, reglementările pentru alte categorii profesionale cum ar fi funcționarii publici sau polițiștii, dar și reglementările care îi vizează pe salariații din instituțiile și autoritățile publice.

Legislaţie relevantă:

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, art. 12; Codul muncii, art. 41 alin. (1); Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 32; Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, legislație specifică funcționari publici în materia transferului, art. 14 alin. (3).

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare