Roboţii şi forţa de muncă

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

Robot work is increasingly present in our lives. The robots were created by man to help him in his professional activity, but also in the household.

Experts say that humanity is currently experiencing a new industrial revolution – the fourth, determined by the expansion of artificial intelligence, indispensable in robotics, but also in other cutting-edge fields, such as the Internet and wireless technology. Thanks to artificial intelligence, human labor is becoming more efficient, more productive, but there is, at the same time, a great danger: the loss of jobs by a significant number of workers, their transformation into unemployed. There are other dangers that are revealed in this study.

Keywords:

robots, new industrial revolution, human labor, loss of jobs, artificial intelligence

REZUMAT

Munca roboţilor este tot mai prezentă în viaţa noastră. Roboţii au fost creaţi de om pentru a-l ajuta în activitatea lui profesională, dar şi în cea casnică.

Specialiştii afirmă că omenirea trăieşte în prezent o nouă revoluţie industrială – a patra, determinată de expansiunea inteligenţei artificiale, indispensabilă în robotică, dar şi în alte domenii de vârf, cum sunt internetul şi tehnologia wireless. Datorită inteligenţei artificiale, munca omului devine mai eficientă, mai productivă, dar există, în acelaşi timp, un mare pericol: pierderea locurilor de muncă de către un număr însemnat de lucrători, transformarea lor în şomeri. Există şi alte pericole ce sunt relevate în prezentul studiu.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare