Reglementări europene privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru elevi

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

Cette étude vise à présenter de nouveaux règlements adoptés au niveau européen en matière d’accès à une éducation de qualité et à la formation des étudiants de ressortissants de pays tiers souhaitant étudier sur le territoire d’un État membre. Le nombre croissant d’étudiants des pays tiers qui sont admis à étudier dans les programmes éducatifs développés en coopération avec des unités similaires d’un pays tiers, à la culture et l’échange des connaissances, il démontre que l’Union européenne est un espace attrayant pour l’étude, la recherche et l’innovation de la promotion de l’Union dans son ensemble en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation. À cet égard, il est impératif que les politiques et règles de l’Union en matière d’immigration, d’une part, et les politiques ainsi programmes de l’Union d’autre part favorisent l’admission des ressortissants de pays tiers dans les États membres à des fins d’études et doivent se compléter mutuellement dans un plus grande mesure. 

Keywords:

admission, l’immigration, ressortissant d’un pays tiers, étudiant, entité hôte, HEI, permis, permis de séjour, visa de long séjour, premier État membre, l’État membre

REZUMAT

Acest studiu își propune să prezinte noi reglementări adoptate la nivel european în ceea ce privește accesul la educație de calitate și de formare a resortisanților țărilor terțe pentru studenții care doresc să studieze pe teritoriul unui stat membru. Numărul tot mai mare de studenți din țări terțe care sunt admiși să studieze în programe educaționale dezvoltate în cooperare cu unități similare dintr-o țară terță, cultura și schimbul de cunoștințe, demonstrează că Uniunea Europeană este un spațiu atractiv pentru studiu, cercetare și inovare, pentru promovarea Uniunii Europene în ansamblul său ca un centru mondial de excelență pentru studiu și formare. În acest sens, este imperios necesar ca politicile și normele Uniunii privind imigrația, pe de o parte, și politicile și programele Uniunii, pe de altă parte, să favorizeze admisia resortisanților țărilor terțe în statele membre în scopuri de studiu și ar trebui să se completeze reciproc într-o măsură mai mare.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare