Raporturile juridice de muncă (de serviciu) ale militarilor

Numărul 6 Anul 2018
Revista Numărul 6 Anul 2018

ABSTRACT

The author analyzes the service legal relations of the military – a kind of legal relations, which are based on the provisions of Law no. 80/1995.

Professional soldiers and gradated constitute a distinct body of military personnel recruited on a voluntary basis and at the base of the military hierarchy that are subject to the regime established by Law no. 384/2006.

Keywords:

soldiers, professional soldiers and gradated, legal service reports

REZUMAT

Autorul analizează raporturile juridice de serviciu ale militarilor – specie a raporturilor juridice, care se fundamentează pe dispozițiile Legii nr. 80/1995.

Soldații și gradații profesioniști constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe baza voluntariatului şi situat la baza ierarhiei militare care sunt supuși regimului instituit de Legea nr. 384/2006.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 80/1995, Legea nr. 384/2006
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare