Punct de vedere referitor la Decizia nr. 41/2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie1 privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

This article aims to remove the discriminatory situation created between the pre-school teaching staff, which ensures simultaneous teaching to a combined group consisting, as the case may be, of a small group, with children between 3-4 years, a middle group, with children between 4-5 years, and a large group, with children between 5-6 years and the primary and secondary education teaching staff, which provides simultaneous teaching to 2-5 classes of students and benefits from an increase in the basic salary.

The new regulation is based on compliance with:

– the principle of equality, by ensuring equal basic salaries for work of equal value;

– the principles governing pre-university and higher education, as lifelong learning is a right guaranteed by law and which includes all the learning activities carried out by each person, starting with early education;

– the principle of child-centred education, regardless of age, knowledge, respect and appreciation of the uniqueness of a child and his characteristics;

– the principle of non-discrimination in the sense of the existence of opportunities for the development of all children, regardless of whether in the combined group there are children of 3 years, 4 years and 5 years, an approach according to the interests, needs and potential of each child, regardless of age;

– the principle of the individualization of the activities by groups of different levels, simultaneously, while taking into account each child’s pace of development and needs.

Keywords:

pre-school teaching staff, combined group, age level, increase in the basic salary

REZUMAT

Acest articol îşi propune să înlăture situaţia discriminatorie creată între personalul didactic din învăţământul preşcolar, care asigură predare simultană la o grupă combinată formată, după caz, din grupă mică, cu copii între 3-4 ani, grupă mijlocie, cu copii între 4-5 ani şi grupă mare, cu copii între 5-6 ani şi personalul didactic din învăţământul primar şi gimnazial, care asigură predare simultană la 2-5 clase de elevi şi beneficiază de o majorare a salariului de bază deţinut.

Noua reglementare este fundamentată pe respectarea:

– principiului egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;

– a principiilor care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat de lege şi care include totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană, începând cu educaţia timpurie;

– principiul educaţiei centrate pe copil, indiferent de nivelul de vârstă, cunoaşterea, respectarea şi valorizarea unicităţii copilului, a caracteristicilor acestuia;

– principiul echităţii nondiscriminării în sensul existenţei de oportunităţi de dezvoltare a tuturor copiilor, indiferent dacă în grupa combinată sunt copii de 3 ani, 4 ani şi 5 ani, abordarea în funcţie de interesele, necesităţile şi potenţialul fiecărui copil, indiferent de nivelul de vârstă;

– principiul individualizării activităţilor pe grupe de niveluri diferite, în mod simultan, ţinând cont de ritmul propriu de dezvoltare a copilului, de nevoile sale.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 153/2017, art. 7, anexa I, cap. I, lit. B
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare