Persoanele asimilate funcţionarului public care răspund penal pentru infracţiunea de luare de mită

Numărul 6 Anul 2017
Revista Numărul 6 Anul 2017

ABSTRACT

Establishing the application limits of art. 175 par. 2 The Criminal Code, in the sense of determining the categories of professions and persons who may be active subjects of the bribery offense, in the light of the legal provisions of the decisions of the Constitutional Court of Romania and of the High Court of Cassation and Justice, has the role to clarify the meaning of the notion by „civil servant assimilated”.

In these circumstances, it was attempted to clarify the conduct, in criminal terms, of the persons indicated in art. 175. par. 2 Penal Code, as well as those provided by art. 308 par. 1 Criminal Code.

Keywords:

liberal professions, bribery, civil servant assimilated, decisions of the Constitutional Court of Romania and of the High Court of Cassation and Justice

REZUMAT

Stabilirea limitelor de aplicare ale art. 175 alin. (2) C. pen., în sensul determinării categoriilor de profesii și persoane care pot fi subiecţi activi ai infracţiunii de luare de mită, prin prisma dispoziţiilor legale, ale deciziilor Curţii Constituţionale a României și ale Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie are rolul de a clarifica semnifi caţia noţiunii de „funcţionar public asimilat”.

În aceste condiţii, s-a încercat să fi e clarificată conduita, sub aspect penal, atât a persoanelor indicate de art. 175 alin. (2) C. pen., cât și cele prevăzute de art. 308 alin. (1) C. pen.

Legislaţie relevantă: Codul penal, art. 175 alin. (2), art. 308 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare