Pauze şi repausuri potrivit Codului muncii

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

In the present article the author analyses rest time forms regulated during the work schedule (lunch break), the one at the end of the daily work schedule (daily rest), as well as the one at the end of the week (weekly rest).

It is emphasized that working time cannot be continuous, as it is intersected or segmented by daily and weekly rest periods. There is a symbiosis between working time and rest time.

Keywords:

rest time, lunch break, daily rest, weekly rest, working time

REZUMAT

În articolul de faţă se au în vedere formele timpului de odihnă, reglementate în timpul programului de lucru (pauza de masă), cel de la sfârşitul programului zilnic de lucru (repausul zilnic), precum şi cel de la finele săptămânii (repausul săptămânal).

Se subliniază că timpul de muncă nu poate fi continuu, el fiind intersectat sau segmentat de perioade de odihnă zilnice şi săptămânale. Există o simbioză între timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 134, art. 135, art. 137
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare