Părți in conflictele/Litigiile de muncă

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

The existence of a civil lawsuit cannot be conceived without the presence of two parties – at least – who have opposing interests: the plaintiff – who makes a claim (in this case the employee) and the defendant – against the claimant (the employer).

According to the provisions of the Labor Code, employees, trade unions and employers, as well as other legal or natural persons have this vocation.

Both labor disputes in the case of employees and labor disputes in the case of civil servants and other categories of employees are of a civil nature and, as a consequence, are resolved according to the provisions of Civil Procedure Code.

Keywords:

employees, employers of natural or legal persons, trade unions and employers

REZUMAT

Existența unui proces civil nu poate fi concepută fără prezența a două părți – cel puțin – care au interese opuse: reclamantul – care introduce cererea (in speță salariatul) și paratul – impotriva reclamantului (angajatorul).

Potrivit prevederilor Codului muncii, salariații, sindicatele și angajatorii, precum și alte persoane juridice sau fizice au această vocație.

Atat conflictele de muncă in cazul salariaților, cat și conflictele de muncă in cazul funcționarilor publici și a altor categorii de salariați sunt de natură civilă și, pe cale de consecință, se soluționează conform prevederilor Codului de procedură civilă.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 267
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare