Organizarea profesiei de expert legislația muncii în dreptul comparat

Numărul 2 Anul 2021
Revista Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

In order to clarify the organization of the profession of expert in labour law in Romania, we have made an international analysis and identified similar professions in Europe (Italy, Spain, Belgium and France), America (Canada) and Asia (Japan and South Korea), with different names, but almost identical skills.

We have thus found, in the legislation of the countries we have studied, the following professions similar to the expert in labour legislation:

– in Italy the professional in charge of labour management is called “consulenti del lavoro” in translation “labour consultant” and has been regulated since 1964;

– in Spain this professional has the title of “graduado social” which means “graduate of social sciences” and the first attestation was in 1925;

– in France the professional who has skills in human resources management is called “expert en ressources humaines” in translation “expert in human resources” and has had a professional standard since 2014;

– in Belgium, the professional in charge of managing labour relations is called a “conseiller social” in translation “social counsellor” and has been an employee of the social secretariats since 1969;

– in Canada the professional figure who manages human resources holds a reserved, versatile title of “conseiller en relations industrielles agree” or “conseiller en ressources humaines agree” in translation “certified industrial relations counsellor” or, as the case may be, “certified human resources professional ”and has been certified since 1963;

– in Japan the consultant specializing in labour management holds the professional title of “sharoushi – labour and social security attorney/expert” and has been regulated since 1968;

– in South Korea the professional who has skills in labour law is called “certified public labour expert/attorney” and was certified in 1986.

Keywords:

labour law expert, labour consultant, social security consultant, expert in human resources, employee’s counsellor, social counsellor, certified industrial relations counsellor, certified human resources professional, labour and social security attorney/expert, certified public labour expert/attorney

REZUMAT

Pentru a aduce clarificări cu privire la organizarea profesiei de expert în legislația muncii din România am făcut o analiză la nivel internațional și am identificat profesii similare în Europa (Italia, Spania, Belgia și Franța), America (Canada) și Asia (Japonia și Coreea de Sud), cu denumiri diferite dar competențe aproape identice.

Astfel întâlnim, în legislația țărilor studiate, următoarele profesii similare expertului în legislația muncii:

– în Italia profesionistul care se ocupă cu managementul forței de muncă poartă denumirea de „consulenti del lavoro” în traducere „consultant de muncă” și a fost reglementată încă din anul 1964;

– în Spania acest profesionist are titlul de „graduado social” ceea ce înseamnă „absolvent de științe sociale” și prima atestare apare în anul 1925;

– în Franța profesionistul care are competențe în managementul resurselor umane poartă denumirea de „expert en ressources humaines” în traducere „expert în resurse umane” și deține un standard profesional din anul 2014;

– în Belgia profesionistul care se ocupă de gestionarea relațiilor de muncă se numește „conseiller social” în traducere „consilier social” și este angajatul secretariatelor sociale reglementate din anul 1969;

– în Canada figura profesională care gestionează resursele umane deține un titlu rezervat, versatil, de „conseillers en relations industrielles agréé” sau „conseiller en ressources humaines agréé” în traducere ”consilier agreat în relații industriale” sau după caz, „consilier agreat în resurse umane” și este atestată din anul 1963;

– în Japonia consultantul specializat în managementul forței de muncă deține titlul profesional „sharoushi – labor and social security attorney/expert” în traducere „expert/consultant în muncă și securitate socială” și este reglementat prin lege din anul 1968;

– în Coreea de Sud profesionistul care deține competențe în legislația muncii poartă denumirea de „certified public labor expert/attorney” în traducere „expert/consultant public certificat în legislația muncii” și a fost certificată în anul 1986.

Legislaţie relevantă: Codul muncii, Ordinul comun al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și al Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1832 din 6 iulie 2011, Ordinul comun al Ministrului Muncii și Justiției Sociale și Ministrului Educației Naționale nr. 1151 din 9 martie 2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare