Organizarea, funcționarea și atribuțiile compartimentelor de resurse umane în Franța

Numărul 6 Anul 2018
Autor Vlad BUTUR
Revista Numărul 6 Anul 2018

ABSTRACT

In recent years, in order to ensure their sustainability, Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in France have been increasingly obliged to employ competent staff to motivate them and to be prepared to outface with the growing challenges of in the workplace. In this context, the objective of the representatives of the Ministry of Economy together with the representatives of the University of Applied Sciences in Business Psychology in France has produced a „Human Resources Management” Guide to provide theoretical and practical information to enable these companies to adapt their resource management to the growing challenges of globalized markets. To achieve this goal, a systematic and professional approach to personnel management is required, respecting labor law regulations (the French Labor Code) as well as human resource management requirements.

The article presents the approach of human resources management regarding the organization, functioning, activities and attributions of the human resources departments in correlation with the regulations of the Labor Code of France.

Keywords:

Human Resources Management, French Labor Code, human resources department

REZUMAT

În ultimii ani, pentru a-și asigura sustenabilitatea, Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) din Franța, au fost din ce în ce mai obligate să angajeze personal competent pe care să-l motiveze și care să fie pregătit să facă față provocărilor crescânde de la locul de muncă. În acest context, obiectivul reprezentanților ministerului Economiei împreună cu reprezentanții Universității de Științe Aplicate din domeniul psihologiei afacerilor din Franța au realizat unui Ghid privind „Gestiunea resurselor umane” care să furnizeze informații teoretice și practice pentru a permite acestor companii să-și adapteze managementul resurselor umane la provocările tot mai mari ale piețelor globalizate. Pentru atingerea acestui obiectiv este esențială o abordare sistematică și profesională în domeniul gestionării personalului care să respecte reglementările din legislația muncii (Codul muncii Francez) precum și cerințele de management al resurselor umane.

Articolul prezintă abordarea managementului resurselor umane privind organizarea, funcționarea, activitățile și atribuțiile compartimentelor de resurse umane în corelație cu reglementările Codului muncii din Franța. 

Legislaţie relevantă: Codul muncii francez
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare