Observaţii referitoare la modificarea de către angajator a elementului “locul muncii” din contractul individual de muncă – art. 41 alin. (3) C. muncii

Numărul 3 Anul 2018
Revista Numărul 3 Anul 2018

ABSTRACT

The individual labour contract includes both information clauses and also clauses stipulated by the parties’ agreement. The clause of the job or position is generally formulated and has informative value for the employee so that the employer can change the workplace in the same unit and the same locality by a unilateral disposition. The modification of the clause establishing a precisely determined job requires the agreement of the parties to the individual labour contract, according to Art. 41 Labour Code.

Moving the headquarters of the unit to another locality by the unilateral decision of the employer does not oblige the employee to perform the work in that locality. As in this case there is a change of the place of work in a different locality than that envisaged by the parties at the conclusion of the employment contract, the employee’s agreement is required.

Keywords:

individual labour contract, information clauses, clauses stipulated by the parties’ agreement, workplace, the unilateral decision of the employer

REZUMAT

În contractul individual de muncă sunt incluse atât clauze informative, cât şi clauze stabilite prin acordul părţilor. Clauza locului muncii formulată la modul general are valoare informativă pentru salariat, astfel că angajatorul poate schimba printr-o dispoziţie unilaterală locul muncii în aceeaşi unitate din localitatea convenită la încheierea contractului.

Modificarea clauzei care stabileşte un loc de muncă precis determinat necesită acordul părţilor contractului individual de muncă, conform art. 41 C. muncii.

Mutarea sediului unităţii într-o altă localitate prin decizia unilaterală a angajatorului nu îl obligă pe salariat să presteze munca în localitatea respectivă. Deoarece în acest caz are loc o modificare a locului muncii într-o altă localitate decât cea stabilită de părţi la încheierea contractului individual de muncă, este necesar acordul salariatului.

Legislaţie relevantă: Codul muncii, art. 41 alin. (3)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare