Neconstituționalitatea dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c), teza a doua, prima ipoteză din Codul muncii privind încetarea de drept a contractul individual de muncă la comunicarea deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III

Numărul 2 Anul 2018
Revista Numărul 2 Anul 2018

ABSTRACT

As a result of the Constitutional Court’s Decision no. 759/2017, the individual employment contract will no longer cease to apply on the date of the communication of the pension decision in the case of the third degree invalidity pension. Labor relations will continue to exist in such a situation, but necessarily modified; they may also cease on another legal basis, for example, by parties agreement [Art. 55 lit. h of the Labor Code] or by dismissal for physical and mental disability of the retired disability employee [Art. 61 lit. c of the Labor Code].

Keywords:

individual employment contract, third degree invalidity pension, retired disability employee, Constitutional Court’s Decision

REZUMAT

Ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 759/2017, contractul individual de muncă nu va mai înceta de drept la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III. Raporturile de muncă vor continua să existe și într-o atare situație, dar neapărat modificate; ele pot și înceta dar pe un alt temei juridic, de exemplu, prin acordul părților [art. 55 lit. h) C. muncii] sau prin concediere pentru inaptitudine fizică și sau psihică a salariatului pensionar de invaliditate [art. 61 lit. c) C. muncii].

Legislaţie relevantă: Decizia Curții Constituționale nr. 759/2017, C. muncii, art. 56 alin. (1) lit. c)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare