Mutații legislative in materia răspunderii disciplinare a funcționarilor publici. Posibile lacune

Numărul 6 Anul 2021
Revista Numărul 6 Anul 2021

ABSTRACT

This study aims to analyze the changes in the legal regime of disciplinary liability of public services. Both the old Law no. 188/1999 on the Statute of civil servants by art. 79, as well as the Administrative Code, in its first form, referred to a Government decision on the organization and functioning of Disciplinary Boards.

The Constitutional Court, by Decision no. 737/2020 declared the provisions unconstitutional. This situationimposed the regulation of this matter by an organic law, which introduced Annex 7 to the Administrative Code, which regulates the organization and operation of Disciplinary Boards. However, the law is not sufficiently comprehensive, there are situations in which the activity of the Disciplinary Board is blocked because some of its members are subject to disciplinary investigations or there are other circumstances.

Keywords:

disciplinary liability, Disciplinary Board, organic law, public servant, full member, substitute member

REZUMAT

Studiul își propune să analizeze modificările intervenite în regimul juridic al răspunderii disciplinare a funcționarilor publici. Atât vechea Lege nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, prin art. 79, cât și Codul administrativ, în prima sa formă, trimiteau la o hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină.

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 737/2020 a declarat neconstituționale prevederile, ceea ce a impus reglementarea acestei materii printr-o lege organică, prin care s-a introdus anexa 7 la Codul administrativ, care reglementează organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină. Legea nu este însă suficient de acoperitoare, existând situații în care activitatea comisiei este blocată, deoarece unii din membrii ei fac obiectul unor cercetări disciplinare sau există alte împrejurări.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 188/1999, Codul administrativ (O.U.G. 57/2019)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare