Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei. Concediu de acomodare comentat prin prisma adopţiei interne şi internaţionale. Asemănări şi deosebiri

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

In its general sense, the term of leave determines any period of time in which employees are not required, according to the law, to perform work. As a result, all holidays are form of leisure, but not of leisure time. Theoretical and practical leave of accommodation is the result of the adoption of the Law no. 273/2004, which stipulates the right of obligation of employers and employees, similar to those regulated by the Labor Code. Accommodating leave is the entitlement of a person who earns income subject to income tax under the Tax Code, and that person is entitled, on the basis of his application to the employer, to a maximum of one year’s of accommodation, the period including, the period entrusting the child with adoption and receiving a monthly allowance, in relation to the social benchmark, in the amount of 3,4 ISR. During the period o accommodation, the person in law benefits from the payment of the individual social health insurance contribution.

Keywords:

adoption, leave, beneficiary, rights and of the parties, obligations

REZUMAT

În sensul său general, termenul de concediu determină orice perioadă de timp în care salariaţii nu au obligaţia, potrivit legii, de a presta munca. Ca atare, toate concediile sunt forme ale timpului liber, dar nu şi ale timpului de odihnă. Teoretic şi practic concediul de acomodare este rezultatul Legii adopţiei nr. 273/2004 care prevede drepturi şi obligaţii ale angajatorilor şi salariaţilor asemănătoare cu cele reglementate de Codul muncii. Concediul de acomodare reprezintă acel drept al unei persoane care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal, acea persoană având dreptul pe baza cererii acestuia către angajator, să beneficieze de un concediu de acomodare cu durata de maxim un an, perioadă care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, şi să beneficieze de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR. Pe perioada concediului de acomodare persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 273/2004
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare