Între constituţional și neconstituţional – art. 52 alin (1) lit. b) teza I din Codul muncii

Numărul 6 Anul 2017
Revista Numărul 6 Anul 2017

ABSTRACT

The purpose of this article is to follow the analysis of the constitutionality of the first sentence of art. 52 (1) b) of Law no. 53/2003 on the Labor Code and the effects of the declaration of its unconstitutionality.

In its first part, the article makes a brief analysis of the Constitutional Court’s decisions issued as a result of the constitutional review of the analyzed law, highlighting the Court’s arguments regarding its constitutionality.

The second section of the article concerns the brief analysis of the Constitutional Court’s Decision no. 279/2015, decision by which art. 52 (1) b) – the first sentence, was declared unconstitutional. The Court’s arguments in this regard are also highlighted.

The third part of the article is an analysis of the effects of declaring the unconstitutionality of the text of the law in question, in the light of the HCCJ Decision no. 19/2016.

The last part contains comments on the difficulty of implementing the HCCJ Decision no. 19/2016.

Keywords:

suspension of the individual employment agreement, unconstitutionality, right of claim

REZUMAT

Scopul prezentului articol este urmărirea analizei în timp a constituţionalităţii art. 52 alin (1) lit. b) teza I din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii și efectele declarării neconstituţionalităţii acestuia.

În prima sa parte, articolul face o scurtă analiză a Deciziilor Curţii Constituţionale emise ca urmare a controlului de constituţionalitate asupra textului de lege analizat, evidenţiind argumentele Curţii privind constituţionalitatea acestuia.

Cea de-a doua secţiune a articolului privește analiza pe scurt a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 279/2015, decizie prin care art. 52 alin (1) lit. b) teza I din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii a fost declarat neconstituţional. Sunt evidenţiate, de asemenea, argumentele Curţii în acest sens.

Cea de-a treia parte a articolului reprezintă o analiză a efectelor declarării neconstituţionalităţii textului de lege în discuţie, prin prisma Deciziei ÎCCJ nr. 19/2016.

Ultima parte conţine comentarii privind difi cultatea punerii în practică a Deciziei ÎCCJ nr. 19/2016.

Legislaţie relevantă: Codul muncii, art. 52 alin (1) lit. b) teza I
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare