Internshipul

Numărul 5 Anul 2018
Revista Numărul 5 Anul 2018

ABSTRACT

This paper analyzes the specific regulatory conditions of a new type of contract – the internship contract, regulated this year by Law no. 177/2018. The provisions on the conclusion, suspension and termination of the contract, the rights and obligations of the parties, the assessment of the intern’s work, the duties of the mentor and other specific institutions are dealt with in detail.

We emphasize that internship was already used in practice by employers through the conclusion of fixed-term individual employment contracts. On the other hand, it must be distinguished from the special training contracts governed by the Labour Code, namely the training, professional adaptation contract, as well as the apprenticeship contract in the workplace, but differing from them through the status of the parties involved.

Keywords:

internship, internship program, host organization, internship contract, mentor, internship allowance

REZUMAT

În acest material analizăm condiţiile specifice de reglementare ale unui nou tip de contract – contractul de internship, reglementat anul acesta prin Legea nr. 177/2018. Astfel, sunt detaliate dispoziţiile privind încheierea, suspendarea și încetarea contractului, drepturile și obligaţiile părţilor, evaluarea activităţii internului, atribuţiile îndrumătorului și alte instituţii specifice.

Subliniem că intership-ul era deja utilizat în practică de către angajatori prin încheierea unor contracte individuale de muncă pe durată determinată. Pe de altă parte acesta trebuie diferenţiat de contractele speciale de formare profesională reglementate de Codul muncii, respectiv contractul de formare, de adaptare profesională, precum și de contractul de ucenicie la locul de muncă, deosebindu-se însă de acestea prin calitatea părţilor implicate.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 177/201
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare