Incidenţa prescripţiei extinctive şi a decăderii în situaţia nerespectării unor termene substanţiale reglementate de Codul muncii

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

The incidence of substantial time limits (extinctive prescription or loss of rights) regulated by the Labour Code certainly has a significant positive impact on internal judicial theory and practice, with the need to analyze as thoroughly as possible the two categories of substantial time limits, as well as the legal institutions that are closely related to their application in employment law.

This analysis has the role to contribute as much as possible to the decrease of the controversies expressed both in the specialized doctrine and in the judicial practice, regarding the qualification of the legal nature of the time limits regulated by the labour legislation and of the legal effects they produce in case of non-compliance, as well as the sanctions correlated to their application.

Keywords:

substantial time limits, extinctive prescription, loss of rights, Labour Code

REZUMAT

Incidenţa termenelor substanţiale (de prescripţie sau de decădere) reglementate de Codul muncii are în mod cert un semnificativ impact pozitiv asupra teoriei şi practicii judiciare interne, fiind evidentă necesitatea de a se analiza în mod cât se poate de aprofundat cele două categorii de termene substanţiale, precum şi instituţiile de drept ce sunt în strânsă legătură cu aplicarea lor în dreptul muncii.

Această analiză are rolul de a contribui la diminuarea pe cât posibil a controverselor exprimate atât în doctrina de specialitate, cât şi în practica judiciară, cu privire la calificarea naturii juridice a termenelor prevăzute în legislaţia muncii şi a efectelor juridice pe care le produc în cazul nerespectării acestora, precum şi a sancţiunilor corelative aplicării lor.

Legislaţie relevantă:

C. civ., art. 2500-2544, art. 2545, C. muncii, art. 252 alin. (1), art. 268; Legea nr. 62/2011, art. 211

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare