Încetarea raporturilor de muncă în cazul pensionării

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

With general character, art. 56 of the Labor Code regulates the termination of the existing individual employment contract in several situations, a printer which includes:

– at the date of cumulative fulfillment of the standard age conditions and the minimum contribution period;

– at the date of communication of the pension decision in the case of the invalidity pension of the third degree, the partial anticipated pension, the unpaid pension, the old-age pension with the reduction of the standard retirement age;

– at the date of the communication of the medical decision on the work capacity in case of invalidity of degree I or II.

At the same time, the legislature allows the continuation of the activity and after reaching the standard retirement age, for both women and men.

Besides the Labor Code, other normative acts refer to the retirement of different professional categories: doctors, teaching staff, civil servants, including special status, military, magistrates, etc.

Keywords:

retirement, retirement age, professional categories

REZUMAT

Cu caracter general, art. 56 C. muncii reglementează încetarea de drept a contractului individual de muncă existent în mai multe situaţii, printre care se numără:

– la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare;

– la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;

– la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.

Totodată, legiuitorul permite continuarea activităţii şi după împlinirea vârstei standard de pensionare, atât în cazul femeilor, cât şi al bărbaţilor.

În afară de Codul muncii, alte acte normative se referă la pensionarea diferitelor categorii profesionale: medici, personal didactic, funcţionari publici, inclusiv cu statut special, militari, magistraţi etc.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 56
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare