Încetarea de drept a contractului individual de muncă potrivit Codului muncii

Numărul 1 Anul 2018
Revista Numărul 1 Anul 2018

ABSTRACT

The situations in which the employment contract may be terminated include de jure termination [art. 55(a) of the Labour Code]. It is a termination under the law – ope legis – as a result of the will of the legislature. It occurs only in expressly provided cases; the contract is cancelled at the very moment of the occurrence of the termination cause without the intervention of the employer.

Keywords:

de jure termination of the individual employment contract, employer, employee

REZUMAT

Printre situaţiile de încetare a contractului de muncă se află şi cea de încetare de drept [art. 55 lit. a) C. muncii]. Este vorba de o încetare în virtutea legii – ope legis – ca urmare a voinţei legiuitorului. Ea intervine numai în situaţiile expres prevăzute; contractul este reziliat în chiar momentul apariţiei cauzei de încetare, fără să fie necesară intervenţia angajatorului. 

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 56
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare