Încetarea contractului individual de muncă în cazul pensionării

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

Art. 56 para. 1 lit. c) of the Labor Code, modified through Government Ordinance no. 96/2018 and under the decision of the Constitutional Court no. 759/2017 provides for the following cases of legal termination of the individual labor contract, namely:

– at the cumulative fulfillment of the standard age conditions and the minimum contribution period;

– on the date of communication of the decision on partial early retirement, early retirement pension, retirement pension with the reduction of the standard retirement age;

– on the date of communicating the medical decision on work capacity in the case of grade I or II invalidity;

Private situations show the retirement of women as well as that of third-grade pensioners.

Keywords:

legal termination of the individual labor contract, retirement of women

REZUMAT

Art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii, modificat prin O.U.G. nr. 96/2018 și sub imperiul Deciziei Curții Constituționale nr. 759/2017 prevede următoarele cazuri de încetare de drept a contractului individual de muncă și anume:

– la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă Standard și a stagiului minim de cotizare;

– la data comunicării deciziei privind pensia anticipată parțială, pensia anticipată, pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;

– la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II;

Situații particulare prezintă pensionarea femeilor salariate precum și cea a pensionarilor de gradul III.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 56 alin. (1) lit. c)

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare