Elaborarea şi implementarea unei noi strategii naţionale privind securitatea și sănătatea în muncă – o necesitate în lumina noului cadru strategic al Uniunii Europene privind sănătatea și siguranţa la locul de muncă pentru perioada 2014-2020

Numărul 3 Anul 2017
Autor Ioan POPESCU
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

The European Union set a new strategic framework for health and safety at work for the period 2014 – 2020 and highlighted the new challenges in this area. The Author analyzing the European and national context and argues the need to develop and implement a new national strategy on safety and health (OSH), in line with the new strategic European framework and due to the peculiarities of our country.

Keywords:

strategy, health and safety at work, prevention, common challenges, strategic objectives

REZUMAT

Uniunea Europeană a stabilit un nou cadru strategic pentru sănătatea și siguranţa la locul de muncă pentru perioada 2014 – 2020 și a evidenţiat noile provocări în acest domeniu. Autorul lucrării analizează contextul european și naţional și aduce argumente privind necesitatea elaborarii și implementării unei noi strategii naţionale în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă (SSM), în consens cu noul cadru strategic european și având în vedere particularităţile ţării noastre.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 319/2006
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare