Durata redusă a timpului de muncă

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

In accordance with the international and European norms, our legislation regulates, as an exception, the short duration of working time.

Such duration can be directly arranged by the legislature, for example, in the case of young people up to 18 years old or in the case of employees who work under special conditions or left exclusively within the reach of the two parts of the employment relationships (employer-employees), for example in the case of the individual part-time employment contract.

The following study describes the situations in which the reduced working time is allowed and possible under the legal provisions and according to the doctrine and practice in this matter.

Keywords:

short duration of working time, individual part-time employment contract, employees who work under special conditions

REZUMAT

În consens cu normele internaţionale şi europene, legislaţia noastră reglementează, ca excepţie, durata redusă a timpului de muncă.

O asemenea durată poate fi dispusă direct de legiuitor, de exemplu, în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani sau în cazul salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite şi speciale ori lăsată exclusiv la îndemâna celor două părţi ale raporturilor de muncă (angajatori-angajaţi), de exemplu în cazul în cazul contractului individual de muncă cu timp parţial.

Studiul care urmează descrie situaţiile în care este permisă şi posibilă durata redusă a timpului de muncă în temeiul dispoziţiilor legale şi conform doctrinei şi practicii în materie.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare