Dreptul personalului didactic din învăţământul preuniversitar la majorarea salarială pentru predarea simultană în temeiul Legii-cadru nr. 153/2017

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

Until 1st January 2019 only teaching staff from primary and secondary education could legally benefit from extra payment for simultaneous teaching, the right being recognized by art. 6 of chapter I of annex 5 of Law no. 63/2011, then by art. 33 paragraph 4 letter f of the Government Emergency Ordinance no. 57/2015, and from 1st July 2017 through art. 38 of the framework Law no. 153/2017 on the etapized application of the new law.

Taking into account the application of the provisions of the new payroll law, as explained by the Supreme Court by decision no. 82/2018, compulsory, teaching staff from pre-school education, who until the adoption of the framework Law no. 153/2017 has not been recognised the right to extra payment for simultaneous teaching, may benefit from the salary increase for simultaneous teaching recognised by the new law only as from 1st January 2019.

Keywords:

teaching staff, extra payment for simultaneous teaching, pre-school education

REZUMAT

Până la 1 ianuarie 2019 numai personalul didactic din învăţământul primar și gimnazial putea legal beneficia de sporul de predare simultană, dreptul fiind recunoscut prin art. 6 din capitolul I al anexei 5 din Legea nr. 63/2011, apoi prin art. 33 alin. (4) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2015, iar începând cu 1 iulie 2017 prin art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 ce vizează aplicarea etapizată a legii noi.

Ţinând seama de modul de aplicare a dispoziţiilor noii legi de salarizare, așa cum a fost explicitat de către instanţa supremă prin Decizia nr. 82/2018, obligatorie, personalul didactic din învăţământul preșcolar, care până la adoptarea Legii-cadru nr. 153/2017 nu avea recunoscut dreptul la sporul de predare simultană, poate beneficia de majorarea salarială pentru predarea simultană recunoscută de noua lege numai începând din 1 ianuarie 2019.

Legislaţie relevantă:

Legea-cadru nr. 153/2017, art. 38; Decizia ICCJ nr. 82/2018

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare