Dezvoltarea dreptului muncii în România după Marea Unire, până în anul 1940

Numărul 6 Anul 2018
Revista Numărul 6 Anul 2018

ABSTRACT

After the Great Union in 1918, until 1940, as a consequence of the social-economic development, of the constant increase of the number of workers, important normative acts were adopted, regulating social working relations.

A beneficial influence in the development of this legislative process was the norms of the International Labor Organization, established in 1919, one of the founding countries being Romania.

One of the most important normative acts adopted during that period was the 1929 Labor Contract Law, which constituted a first Labor Code in Romania.

Keywords:

Great Union, ILO, Labor Contract Law

REZUMAT

După Marea Unire din anul 1918, până în anul 1940, ca o consecință a dezvoltării social-economice, a creșterii constante a numărului lucrătorilor, au fost adoptate acte normative importante, având ca obiect de reglementare relațiile sociale de muncă.

O influență benefică în desfășurarea acestui proces legislativ au avut-o normele Organizației Internaționale a Muncii, înființată în anul 1919, una dintre țările fondatoare fiind România.

Unul dintre cele mai importante acte normative adoptate în perioada respectivă a fost Legea asupra contractelor de muncă din 1929, care a constituit un prim Cod al muncii din România.

Legislaţie relevantă: Codul muncii
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare