Despre contractul de internship, din perspectiva recentei sale legiferări în România

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

The mechanism of cooperation between students or fresh graduates, on the one hand, and employers (companies and legal entities set up for the purpose of profit), on the other hand, is known and used in many countries of the world.

Recently, through Law no. 176/2018 was legalized also in Romania this new sort of legal relationship.

The emergence of this normative act has generated sometimes divergent views on opportunity, and especially on its content and effects. This is why we aim to contribute through this article to a careful analysis of the legal framework in which this economic and social phenomenon, known also în Romania, through linguistic loan, „internship”, must manifest itself.

Keywords:

internship, work for students, labor contract, training

REZUMAT

Mecanismul de cooperare între studenți sau proaspeți absolvenți, pe de o parte, și angajatori (companii și entități juridice constituite  în scopul obținerii de profit), pe de altă parte, este cunoscut și utilizat în multe state ale lumii.

Recent, prin Legea nr. 176/2018 a fost legiferat și în România acest tip de raport juridic.

Apariția acestui act normativ a generat opinii uneori divergente asupra oportunității și, mai ales conținutului și efectelor sale. De aceea ne propunem prin prezentul articol să contribuim printr-o analiză atentă la lămurirea cadrului legal în care trebuie să se manifeste fenomenul economic și social denumit și în România, prin împrumut lingvistic, „internship”.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 176/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare