Coordonatele flexibilității în stabilirea programului de muncă al salariaților

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

A flexible approach upon setting the working hours represents a common desire for both employees and companies. This article aims at identifying the options provided by the applicable legal framework which enable such flexibility, as well as at analyzing the coordinates of such flexibility with respect to each identified alternative.

Keywords:

worktime, working hours, allocation of worktime, individualized working hours, record of worked hours

REZUMAT

Stabilirea programului de muncă într-o manieră flexibilă reprezintă un deziderat comun, atât pentru salariați, cât și pentru companii. Prin acest articol, ne propunem să identificăm variantele care permit o astfel de flexibilitate, așa cum sunt prevăzute de cadrul legal aplicabil, precum și să analizăm coordonatele acestei flexibilități în fiecare dintre alternativele identificate.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 17, art. 111-119, art. 125-128, art. 260, Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare