Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

On the occasion of the 108th International Labor Conference, held in Geneva, was adopted, by a large majority (439 votes in favor, 7 against and 30 abstentions), Convention no. 190 of June 21, 2019 on the elimination of violence and harassment in the world of work, to which was added Recommendation no. 206 with a view to guiding the Member States in the application of the Convention.
During the debates at the Conference, it was emphasized that the adoption of the new international instrument represents a „historic moment, a huge victory for workers and the trade union movement”. This creates new rights for the protection of all employees and especially for women, „gender equality having a predominant role in the Convention, as well as for vulnerable people”.
In general, the Convention is intended to protect workers from violence and harassment in the workplace, and applies to both the public and private sectors. The decisive role in the application of international rules lies with the Member States (which ratify it), which must draw up appropriate legislation, specific
procedures for monitoring enforcement, and the resolution of complaints from
victims of violence and harassment at work.

Keywords:

violence in the workplace, harassment in the workplace, gender equality, International Labor Conference

REZUMAT

Cu ocazia celei de a 108-a Conferinţe Internaţionale a Muncii, desfăşurată la Geneva, a fost adoptată, cu o largă majoritate (439 de voturi pentru, 7 împotrivă şi 30 de abţineri), Convenţia nr. 190 din 21 iunie 2019 privind eliminarea violenţei şi hărţuirii în lumea muncii, la care s-a adăugat Recomandarea nr. 206 cu menirea
de a orienta statele membre în aplicarea Convenţiei. 

Cu prilejul dezbaterilor în cadrul Conferinţei, s-a subliniat că adoptarea noului instrument internaţional reprezintă un „moment istoric, o imensă victorie pentru lucrători şi mişcarea sindicală”. Se creează astfel noi drepturi pentru protecţia tuturor salariaţilor şi în special pentru femei, „egalitatea de gen având un rol
preponderent în Convenţie, precum şi pentru persoanele vulnerabile”.
Cu caracter general, Convenţia are menirea de a proteja lucrătorii împotriva violenţei şi hărţuirii la locul de muncă, ea aplicându-se atât în sectoarele publice, cât şi în cele private. Rolul determinant în aplicarea normelor internaţionale revine statelor membre (care o ratifică), acestea trebuind să elaboreze o legislaţie
adecvată, proceduri specifice privind controlul aplicării, precum şi pentru soluţionarea plângerilor victimelor violenţei şi hărţuirii la locul de muncă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 202/2002
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare