Controlul jurisdicţional al încetării raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

The author analyzes the judicial review termination of police service reports by reporting to the competent court and the procedure to be followed in this regard as well as procedural aspects of the trial.

Keywords:

policemen, termination of service reports, judicial review

REZUMAT

Autorul analizează controlul jurisdicţional al încetării raporturilor de serviciu ale poliţiştilor prin raportarea la instanţa competentă şi la procedura ce trebuie urmată în acest sens, precum şi aspectele procedurale privind judecata

Legislaţie relevantă: Legea nr. 360/2002, art. 61, Legea nr. 554/2004
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare