Contractul individual de telemuncă al telesalariaţilor UE şi al telesalariaţilor non-UE. Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale şi implicaţiile locurilor de telemuncă

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

This particular individual labor contract raises problems in practice through differences in law enforcement for the Romanian employer party to such a contract with either a EU teleworker or a non-EU teleworker who works in the country of origin, as a rule – at his or her domicile (or at his/her place of residence) as well as in other places not organized by the employer – but also occasionally/ as an exception in other places.

Differences are in relation to the legislation applicable to another individual employment contract („standard” or special, different from the one of teleworking). As, mainly, problems and solutions are the same – they are related to general international mobility.

There are aspects that we want to develop in the following, given the relatively character of novelty, especially from the point of view of the teleworking site – fixed, mobile, virtual – also from the perspective of measures to prevent the risk of isolation of the teleworker.

Keywords:

telework, domestic norms, European norms, EU teleworker, non-EU teleworker, law applicable to contractual obligations, teleworking site – fixed, mobile, virtual, place to prevent the isolation of the teleworker

REZUMAT

Acest contract individual de muncă special pune probleme în practică prin diferenţierile de aplicare a legislaţiei pentru angajatorul român parte într-un asemenea contract fie cu un telesalariat UE, fie cu un telesalariat non-UE care lucrează în ţara de origine, ca regulă – la domiciliul său (ori la reşedinţa sa) precum şi în alte locuri neorganizate de angajator – dar şi ocazional/ca excepţie în alte locuri.

Diferenţierile sunt în raport cu legislaţia care se aplică în cazul unui alt contract individual de muncă („standard” ori special, diferit deci de cel de telemuncă). Pentru că, în rest, problemele şi soluţiile sunt aceleaşi – ţin de mobilitatea internaţională cu caracter general.

Sunt aspecte pe care dorim să le dezvoltăm în cele ce urmează, dat fiind caracterul de relativă noutate, mai ales din perspectiva problematicii locului de telemuncă – fix, mobil, virtual – inclusiv din perspectiva măsurilor de prevenire a riscului izolării telesalariatului.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 81/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare