Contractul individual de muncă privind activitatea de telemuncă în context legislativ intern și european. Elemente de drept comparat

Numărul 2 Anul 2018
Revista Numărul 2 Anul 2018

ABSTRACT

Romania has recently taken a first step towards establishing an institutional and legal framework for teleworking programs, by proposing a bill aimed to regulate teleworking activities. The bill has been approved by the executive, which means that Romanian employees might soon be teleworking. At first sight, the process of regulating telework currently conducted on the Romanian labor market, is a major factor in developing the innovative spirit of domestic legislation, as a continuation of the process of implementing the European principle of flexicurity in our country, by means of flexible types of employment. However, as we demonstrate by analyzing its contents, the bill concerning telework has many ambiguous, restrictive and incomplete provisions which, instead of facilitating the contractual engagement in teleworking arrangements, render it highly difficult in some respects, and discourage the use of this flexible work arrangement.

Keywords:

teleworking, flexible employment, telework contract, telecommuting

REZUMAT

România a făcut însă recent un prim pas în direcția instituționalizării programelor de telemuncă, printr-un proiect de act normativ având ca obiect reglementarea activității de telemuncă, aprobat de Guvern, ceea ce înseamnă că în curând salariații români ar putea lucra de la distanță în regim de teleworking. La o primă vedere, demersul de reglementare a telemuncii în planul raporturilor de muncă din România, constituie un factor de seamă în dezvoltarea spiritului inovator al legiuitorului intern, o continuare a implementării principiului european al flexicurității în țara noastră sub dimensiunea flexibilității modalităților de angajare. Însă, după cum vom vedea din analiza conținutului său, proiectul de lege privind reglementarea activității de telemuncă conține multe prevederi ambigue, restrictive și incomplete, care în loc să ușureze parcursul contractual al părților implicate în aranjamente de telemuncă, îl fac extrem de anevoios pe alocuri, descurajând utilizarea acestei modalități flexibile de prestare a muncii.

Legislaţie relevantă: Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 177/1996, C. muncii, art. 108 – 110
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare