Contractul de activitate sportivă – o reglementare legală inutilă

Numărul 5 Anul 2018
Revista Numărul 5 Anul 2018

ABSTRACT

Law no. 69/2000 regulates in the case of performance sportsmen the possibility of performing the activities within a sports structure by concluding either an individual labor contract or a sportive activity contract. This legal solution gives birth to confusions regarding the juridical regime applicable.

Keywords:

sportive activity contract, individual labor contract, performance sportsmen

REZUMAT

Legea educaţiei fizice și sportului nr. 69/2000 reglementează, în cazul sportivilor de performanţă, posibilitatea desfășurării activităţii în cadrul unei structuri sportive, în baza încheierii fie a unui contract individual de muncă, fie a unui contract de activitate sportivă. Această soluţie legislativă naște confuzii cu privire la regimul juridic aplicabil.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 69/2000, art. 14 alin. (7), Ordinul nr. 631/890/2017
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare