Considerente cu privire la aplicarea interdicţiei de încetare a raporturilor de muncă în situaţia concediului de maternitate şi a concediului de creştere a copilului, în cazul salariaţilor temporari

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

Maternity leave and parental leave are particular situations in which temporary employees may find themselves at a certain moment and which require the protection of employees in accordance with the law, protection which is also ensured by the prohibition to terminate the employment relationships. The complexity of the temporary employment relationship generates a number of particularities regarding the protection of temporary workers, in what concerns the rights and obligations of the parties of this report.

Keywords:

temporary employees, maternity leave, parental leave

REZUMAT

Concediul de maternitate şi concediul pentru creşterea copilului reprezintă situaţii particulare în care se pot regăsi la un moment dat salariaţii temporari şi care necesită asigurarea unei protecţii specifice salariaţilor în condiţiile legii, protecţie asigurată inclusiv prin interdicţia de încetare a raporturilor de muncă. Complexitatea raportului de muncă temporară generează o serie de particularităţi în ceea ce priveşte protecţia salariaţilor temporari, din perspectiva drepturilor şi obligaţiilor care revin părţilor în cadrul acestui raport.

Legislaţie relevantă:

O.U.G. nr. 96/2003, art. 21, H.G. nr. 1256/2011, art. 20, C. muncii art. 50, art. 51

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare