Consideraţii referitoare la regimul juridic al perioadei de probă

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

This article aims to tackle a number of issues arising in connection with the probationary period, regulated under the Romanian Labor Code. Concretely, the paper scrutinizes the optional character of the clause regarding the probationary period, the consequences arising from the case where the employer fails to inform the employee on the probationary period, prior to the conclusion of the individual employment agreement, the length of the trial period and the legal effects related to establishing a new trial period during the execution of the employment agreement.

Keywords:

probationary period, length of probationary period, information of employee on the probationary period, probationary period during the execution of the employment agreement

REZUMAT

Acest articol îşi propune să abordeze o serie de probleme apărute în legătură cu perioada de probă, reglementate de Codul muncii din România. Concret, lucrarea examinează caracterul opţional al clauzei cu privire la perioada de probă, consecinţele care decurg din cazul în care angajatorul nu informează salariatul cu privire la perioada de probă, înainte de încheierea contractului individual de muncă, durata perioadei de probă şi efectele legale legate de stabilirea unei noi perioade de încercare în timpul executării contractului de muncă.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 31-33

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare