Considerații privind suspendarea contractului individual de muncă

Numărul 1 Anul 2018
Revista Numărul 1 Anul 2018

ABSTRACT

An analysis of the Labour Code chapter on suspension of the employment contract may lead to the conclusion that some changes would be welcome, both in terms of form and material systematization and of substance of the law. In addition, the division of the suspension causes into the four situations, namely suspension „by law”, „at the employee’s inițiative”, „at the employer’s inițiative” and „by mutual consent” is marked by some legislative inconsistencies, for which this article seeks to identify certain Solutions. Proposals are made in this respect, in order to change the overall matter and also to include punctual modifications. 

Keywords:

Labour Code, suspension of the employment, suspension by law, suspension at the parties ’ inițiative, proposals

REZUMAT

Analiza capitolului din Codul muncii privind suspendarea contractului de muncă poate conduce la concluzia că unele modificări ar fi binevenite, atât sub aspectul formei și al sistematizării materiei, cât și pe fond. În plus, împărțirea cauzelor suspendării în cele patru situații, anume suspendare „de drept”, „din inițiativa salariatului”, „din inițiativa angajatorului”, „prin acordul părților”, este marcată de unele inconsecvențe legislative, cărora prezentul articol caută să le identifice soluții. Sunt formulate în acest sens propuneri de lege ferenda pentru o modificare și de ansamblu a materiei, dar și pentru includerea unor modificări cu caracter punctual.r

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare