Consideraţii privind indicarea contractului colectiv de muncă aplicabil în contractul individual de muncă

Numărul 6 Anul 2017
Revista Numărul 6 Anul 2017

ABSTRACT

Although collective labor contracts are subject to being made public under the penalty sanction (expressly, according to the law, those at the level of sector of activity and those at the group-level units), the law does not connect it with the production of legal effects from the date of its publication but only from the date of its registration, the significance of advertising consisting in ensuring a wider oposability.

However, the legislator is not sufficiently firm with regard to an employer’s obligation to inform on the applicable collective labour contract (under the individual labor contract). Or, inclusively the collective labour contract constitutes the source of law in the normative notion and thus to be implemented, there must be, individual labor contracts where it is indicated, as in this way a particular legal labor relationship occurs.

We propose in this material a brief and to the point analysis amid the new legislative changes for which there should be other new supporting provisions.

Keywords:

applicable collective labour contract, the employer’s obligation, registration, advertising, effects, information

REZUMAT

Deși contractele colective sunt supuse publicităţii sub sancţiune contravenţională (expres, potrivit legii, cele de la nivel de sector de activitate și cele de la nivelul grupului de unităţi), legea nu leagă producerea efectelor juridice de data publicării ci doar de data înregistrării, semnificaţia publicităţii constând în asigurarea unei cât mai largi opozabilităţi.

Însă, legiuitorul nu este suficient de ferm în ceea ce privește obligaţia angajatorului de informare a contractului colectiv de muncă aplicabil (în contractul individual de muncă). Or, inclusiv contractul colectiv de muncă constituie izvor de drept în accepţiune normativă și, astfel, pentru a fi pus în aplicare, trebuie să existe, contracte individuale de muncă în care acesta să fie indicat, deoarece prin cele din urmă ia naștere un anumit raport juridic individual de muncă.

Ne propunem în acest material o analiză la obiect a acestui aspect, pe fondul noilor modificări legislative faţă de care ar trebui să existe noi alte prevederi suport.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 62/2011, art. 144 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare