Consideraţii privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Numărul 2 Anul 2020
Revista Numărul 2 Anul 2020

ABSTRACT

The establishment of the legal framework for the granting by the local public administration authorities of aid to families with preschool children was the subject matter of a normative act, which provides the requirements for granting financial aid, the necessary documents, the granting procedure, as well as the suspension, termination or recovery of the unduly collected amounts. The nanny profession was regulated a few years ago. The exercise of the nanny profession can take place in two ways: by concluding an individual employment contract with a legal person or as an authorized natural person, or based on a service contract concluded with the child’s legal representative. The financial aid is granted within the limits of the annual budgetary funds approved for this purpose in the local budget.

Keywords:

financial aid for the payment of the services provided by a nanny, exercise of the nanny profession, payment for the services provided by a nanny

REZUMAT

Stabilirea cadrului legal de acordare de către autorităţile administraţiei publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preşcolară a făcut obiectul unui act normativ, care prevede condiţiile de acordare ale ajutorului financiar, documentele necesare, procedura de acordare, dar şi suspendarea, încetarea sau recuperarea sumelor încasate necuvenit. Reglementarea profesiei de bonă s-a făcut în urmă cu câţiva ani. Exercitarea profesiei de bonă se poate face în două modalităţi: prin încheierea cu o persoană juridică a unui contract individual de muncă sau ca persoană fizică autorizată, sau în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu reprezentantul legal al copilului. Ajutorul financiar se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul local.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 35/2020

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare