Consideraţii cu privire la natura juridică a contractului de internship

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

Since the entry into force of Law no. 176/2018 on internship, different points of view regarding the legal nature of this contract have been formulated in the legal doctrine.

This study opts for the characterization of the internship contract as a sui generis contract, which is part of the category of contracts conventionally called employment law contracts (and not employment contracts).

Keywords:

internship contract, host organization, intern, employment law contract

REZUMAT

De la intrarea în vigoare a Legii nr. 176/2018 privind internshipul, în doctrina juridică s-au formulat puncte de vedere diferite referitoare la natura juridică a acestui contract.

Studiul de faţă optează pentru caracterizarea contractului de internship ca un contract sui generis, care face parte din categoria de contracte denumite convenţional contracte de drept al muncii (iar nu contracte de muncă).

Legislaţie relevantă: Legea nr. 16/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare