Comentarii cu privire la recente soluții ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia discriminării la locul de muncă

Numărul 5 Anul 2017
Revista Numărul 5 Anul 2017

ABSTRACT

The study presents two recent solutions of the CJEU in interpreting some of the provisions of Directive no. 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, regarding the internal regulations of an undertaking prohibiting workers from bearing visible signs of political, philosophical or religious nature at work, and the request of a client of the employer that the work should not be performed by a particular worker who carried visible signs of her religion. The grounds and operative part of the two judgments are analyzed critically in the light of international rules and ECHR case law. In practical terms, the article identifies the ways in which Romanian employers can establish rules in this field in their internal regulations.

Keywords:

employee, employer, internal regulations, discrimination, religious affiliation, political, philosophical or religious beliefs

REZUMAT

Studiul prezintă două soluții recente pronunțate de CJUE în interpretarea unor dispoziții din Directiva nr. 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, respectiv cu privire la normele cuprinse în regulamentul intern al unei întreprinderi care interzic lucrătorilor purtarea de semne vizibile de natură politică, filosofică sau religioasă la locul de muncă și la dorința unui client al angajatorului ca prestațiile să nu fie efectuate de o anumită lucrătoare care purta semne vizibile referitoare la religia sa. Se analizează critic considerentele și dispozitivul celor două hotărâri prin prisma normelor internaționale și a jurisprudenței CEDO. Sub aspect practic, se identifică modalitățile prin care angajatorii români pot stabili reguli în această materie în regulamentul intern.

Legislaţie relevantă:

Directiva nr. 2000/78/CE

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare