Câteva considerații privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 50 lit. e) C. muncii

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

The paper seeks to identify and develop the arguments that support the unconstitutionality of the provisions of art. 50 lit. e) of the Labor Code, according to which: „The individual labor contract is legally suspended in the following situations: (…) e) the performance of a managerial position paid in Union”.

The starting point for this scientific approach is the lifting of the unconstitutionality of the provisions mentioned before The Court of Appeal in a case involving H.E. SRL in contradiction with Mr. P.Ș.M., having as object the settlement of the appeal against the dismissal decision.

The conclusion of the scientific approach supports the idea that the provisions of art. 50 lit. e) of the Labor Code are unconstitutional, violating the provisions of art. 16, art. 41, art. 44 and art. 45 of the Romanian Constitution insofar as by their invocation and application would lead to the establishment of unfair preferential treatment, respectively would create a super- immunity, at the discretion of a person fulfilling a certain quality in the trade union.

Keywords:

suspension of the law, union leaders, protection against dismissal, unconstitutionality, preferential treatment

REZUMAT

Articolul caută să identifice și să dezvolte argumentele care susțin neconstituț ţionalitatea prevederilor art. 50 lit. e) ale Codului Muncii, potrivit cu care: „Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: (…) e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;”

Punctul de plecare pentru acest demers științific este ridicarea excepție de neconstituționalitate a prevederilor menționate în fața Curții de Apel într-un caz implicând H.E. SRL în contradictoriu cu Dl. P.Ș.M., având ca obiect soluționarea apelului împotriva deciziei de concediere.

Concluzia demersului științific susține ideea că prevederile art. 50 lit. e) din Codul muncii sunt neconstituționale, nerespectând prevederile art. 16, art. 41, art. 44, art. 45 din Constituția României în măsura în care prin invocarea și aplicarea acestora ar conduce la instituirea unui tratament preferențial nedrept, respectiv ar crea o super imunitate, la discreția unei persoane care îndeplinește o anumită calitate în sindicat. 

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 50 lit. e)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare