Câteva considerații cu privire la regimul juridic al transferului angajaților cetățeni străini care prestează muncă pe teritoriul României în condițiile Legii nr. 67/2006

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

The transfer of employees – foreign citizens – that render work on the territory of Romania, as per the provisions of Law no. 67/2006, represents a particular situation that is not expressly regulated, which needs clarifications as regards its implementation, especially with respect to the formalities to which the new employer is compelled to in relation with the General Immigration Office.

Without setting out the aim of an exhaustive analysis of the situation where employees – foreign citizens – are transferred based on the provisions of Law no. 67/2006, we will emphasize a series of practical aspects to facilitate the understanding and implementation of such transfer.

Keywords:

employee, foreign citizen, General Immigration Office, transfer of undertaking, employment authorization

REZUMAT

Transferul angajaților cetățeni străini care prestează muncă pe teritoriul României, în condițiile Legii nr. 67/2006, reprezintă o situație particulară, nereglementată expres de legiuitor, care necesită o serie de clarificări sub aspectul implementării, mai ales cu privire la formalitățile la care noul angajator este obligat în relația cu Inspectoratului General pentru Imigrări.

Fără a ne propune o analiză exhaustivă a situației transferului angajaților cetățeni străini care prestează muncă pe teritoriul României în condițiile Legii nr. 67/2006, vom puncta o serie de aspecte practice pentru a facilita înțelegerea și implementarea unui astfel de transfer.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 53/2003, art. 173-174; Legea nr. 67/2006; O.G. nr. 25/2014; O.U.G. nr. 194/2002
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare