Câteva consideraţii cu privire la activităţile prestate în baza unui contract individual de muncă, ce nasc drepturi de autor şi drepturi conexe. Studiu de caz asupra legislaţiei româneşti

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

In the frame of an employment relationships, the performance of duties is an obligation of the employee. However, under Law no. 8/1996 on copyright and related rights republished, with subsequent amendments and completions, the employee may acquire property rights in the form of copyright and related rights on some results of his work, under certain conditions.

What are the limits within which the two parties – the employee and the employer – exercise their rights and obligations according to the individual employment contract, when the product of the employee’s work is subject to Law no. 8/1996 republished? This aspect is of great significance and there are some considerations and delimitations that we must argue in the matter.

Keywords:

copyright, labour/employment relationship

REZUMAT

În cadrul raporturilor de muncă, executarea sarcinilor de serviciu reprezintă o obligaţie a salariatului. Cu toate acestea, în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariatul poate să dobândească drepturi patrimoniale sub forma drepturilor de autor şi a drepturilor conexe asupra unor rezultate ale muncii sale, în anumite condiţii.

Care sunt limitele în care cele două părţi – salariatul şi angajatorul – îşi exercită drepturile şi obligaţiile potrivit contractului individual de muncă, atunci când produsul muncii salariatului se supune Legii nr. 8/1996 republicată? Acest aspect este de mare însemnătate şi sunt câteva consideraţii şi delimitări pe care trebuie să le argumentăm în materie.

Legislaţie relevantă:

Codul muncii, Legea nr. 8/1996

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare