Autoritatea Europeană a Muncii (en. ELA) – de la teorie la practică

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

The article presents the legal and social context of the establishment of the European Labor Authority (ELA) and its objectives. ELA will start operations in 2019 and will be fully operational in 2024. ELA will facilitate access to information on rights and obligations regarding labour mobility, enhance cooperation between Member States in the enforcement of relevant Union law, mediate and facilitate a solution in cases of cross-border disputes between Member States and support cooperation between Member States in tackling undeclared work.

Keywords:

European Labor Authority, transnational provision of services, free movement of workers

REZUMAT

Articolul prezintă contextul legal şi social al înfiinţării Autorităţii Europene a Muncii (ELA) şi obiectivele acesteia. ELA va începe activitatea în anul 2019, urmând a fi complet operaţională în anul 2024. ELA va facilita accesul la informaţii privind drepturile şi obligaţiile privind mobilitatea forţei de muncă, va spori cooperarea dintre Statele Membre în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei relevante a Uniunii, va media şi facilita soluţionarea litigiilor transfrontaliere între Statele Membre şi va sprijini cooperarea dintre Statele Membre în combaterea muncii nedeclarate.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare