Aspecte specifice privind încetarea raporturilor de muncă ale judecătorilor și procurorilor

Numărul 1 Anul 2018
Revista Numărul 1 Anul 2018

ABSTRACT

The present article analyzes two of the situations of termination of the labor relations of judges and prosecutors, consisting not in a detailed explanation of the entire applicable procedure, but only for the purpose of highlighting unprecedented aspects and which refers to the hypothesis of disciplinary exclusion from the profession and retirement of the magistrate respectively. More specifically, the article locks, in the first case, to the possibility of mutual exclusion of two acts of authority, and, in the second case, the wrongfully suspension/blockage of the retirement procedure of the magistrate.

Keywords:

termination of the labor relations, judges, prosecutors, disciplinary exclusion from the profession, retirement

REZUMAT

În cuprinsul prezentului articol sunt analizate două dintre situațiile de încetare a raporturilor juridice de muncă ale judecătorilor și procurorilor, nu în sensul expunerii detaliate a întregii proceduri aplicabile, ci doar în sensul scoaterii în evidență a unor aspecte inedite, necercetate până în prezent și care se referă la ipoteza excluderii disciplinare din profesie și respectiv pensionarea magistratului. Mai exact, au fost vizate în primul caz posibila excludere reciprocă a două acte de autoritate, iar în al doilea caz, greșita suspendare/blocare a procedurii de pensionare a magistratului pentru limită de vârstă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 303/2004, art. 98-101; Legea nr. 317/2004, art. 44-53
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare