Aspecte privind rolul muncii digitale in reconcilierea vieții profesionale cu viața privată

Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact that the technological development has on the plan of working relationships, as well as beyond them, in the private life. Carrying out the professional activity at a distance through the use of information and communication technology implies the free assumption by the employee of the organization of work that departs from the classical form, but the consequences are not always the desired ones. In this new picture of the employment relationship, the employee must identify the ways to ensure the necessary balance between professional and private life, respecting the right to create and develop relationships with other people. The organization of work at the employee’s domicile puts into question the extent of allowing employers to a rigorous supervision of it and the activities carried out by it.

Keywords:

work relationship, digital era, flexibility

REZUMAT

Acest studiu își propune o analiză a impactului pe care dezvoltarea tehnologică îl generează în planul raporturilor de muncă, cât și în afara acestora, în viața privată. Desfășurarea activității profesionale la distanță prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor presupune asumarea liberă de către salariat a organizării muncii care se îndepărtează de forma clasică, dar consecințele nu sunt întotdeauna cele dorite. În acest nou tablou al relației de muncă, salariatul trebuie să identifice căile pentru asigurarea echilibrului necesar între viața profesională și cea privată, respectarea dreptului de a crea şi dezvolta relaţii cu alte persoane. Organizarea muncii la domiciliul salariatului pune în discuție măsura în care se permite angajatorilor o supraveghere riguroasă a acestuia și activităților derulate de acesta.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 81/2018, C. muncii, art. 108
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare